Header Banner

Vlaams Rechtsgenootschap Brussel aanbod


FilterArbeidsrecht   Docent: Rauws, M.
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2014 - 2015 Details €10,00 Gelieve in te loggen
Beginselen van het privaatrecht   Docent: R.Feltkamp
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2015-2016 Details €6,50 Gelieve in te loggen
Bestuursrecht - Samenvatting   Docent: Kaat Leus
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2013-2014 Details €7,00 Gelieve in te loggen
Bronnen en beginselen van het recht   Docent: A. WIRTGEN
Item Details Prijs Bestel
Syllabus 2014-2015 Details €9,00 Gelieve in te loggen
Criminologie en victimologie   Docent: Prof. E. ENHUS
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €8,00 Gelieve in te loggen
Droit international de l'immigration (DIM) et des réfugiés (DIR)   Docent: Jaumotte, J.
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2014-2015 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Europees Recht I   Docent: T. Joris
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2013-2014 Details €6,00 Gelieve in te loggen
Reader 2014-2015 Details €11,00 Gelieve in te loggen
Forensische psychiatrie   Docent: Prof. C. Dillen
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €6,00 Gelieve in te loggen
Gezins- en familiaal vermogensrecht   Docent: E. Alofs
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €7,00 Gelieve in te loggen
Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten van de strafrechtsbedeling slides   Docent: Tom Decaigny
Item Details Prijs Bestel
Slides 2013-2014 Details €4,00 Gelieve in te loggen
Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten van de strafrechtsbedeling wetteksten   Docent: Tom Decaigny
Item Details Prijs Bestel
Varia 2013-2014 Details €4,00 Gelieve in te loggen
Historische inleiding tot het recht   Docent: D. DE RUYSSCHER
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2014-2015 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Historische inleiding tot het recht (slides)   Docent: D. DE RUYSSCHER
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €7,50 Gelieve in te loggen
Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling   Docent: Jenneke CHRISTIAENS
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2014-2015 Details €4,00 Gelieve in te loggen
Inleiding tot de rechts- en moraalfilosofie   Docent: J.M. Piret
Item Details Prijs Bestel
Reader 2014-2015 Details €4,00 Gelieve in te loggen
Samenvatting 2015-2016 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Inleiding tot het fiscaal recht - Samenvatting   Docent: M. Maus
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2012 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Inleiding tot het Internationaal en Europees recht - samenvatting   Docent: SMIS S.
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2012 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Inleiding tot het recht   Docent: Miguel DE JONCKHEERE
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2014-2015 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Inleiding tot het sociaal recht - Samenvatting   Docent: W. Rauws
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2012 Details €6,00 Gelieve in te loggen
Internationaal Recht I - Samenvatting   Docent: Stefaan Smis
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2013-2014 Details €7,50 Gelieve in te loggen
INTERNATIONALE BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS   Docent: Prof. S. Smis
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2015-2016 Details €3,50 Gelieve in te loggen
Introduction to Common Law and Legal English   Docent: K. Van der Borght
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €6,00 Gelieve in te loggen
Introduction à la recherche scientifique en droit   Docent: Gutwirth, S.
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2013-2014 Details €6,00 Gelieve in te loggen
IPR Bronnenboek   Docent: Guldix
Item Details Prijs Bestel
Boek 2017-2018 Details €40,00 Gelieve in te loggen
Methoden van criminologisch onderzoek I   Docent: M. Leys
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2015-2016 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Politieke Geschiedenis van Belgie   Docent: Machteld de Metsenaere
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €6,00 Gelieve in te loggen
Psychologie   Docent: Gina ROSSI
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2014-2015 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Samenvatting 2014-2015 Details €4,00 Gelieve in te loggen
Rechtsbescherming tegen de overheid   Docent: Van Damme, M.
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2013-2014 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Rechtsmethodologie II Cursus   Docent: A. Wirtgen
Item Details Prijs Bestel
Syllabus 2013 -2014 Details €4,50 Gelieve in te loggen
Rechtsmethodologie II: Juridisch schrijven   Docent: Aube Wirtgen
Item Details Prijs Bestel
Slides 2013-2014 Details €2,50 Gelieve in te loggen
Socialezekerheidsrecht   Docent: Freek LOUCKX
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2015-2016 Details €10,50 Gelieve in te loggen
Sociologie   Docent: Bram SPRUYT
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2014-2015 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Statistiek slides   Docent: Prof. P. DEBOOSERE
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €5,00 Gelieve in te loggen
Strafrecht en strafvordering slides HOC   Docent: Tom Decaigny
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €7,40 Gelieve in te loggen
Vennootschapsrecht   Docent: François, A.
Item Details Prijs Bestel
Samenvatting 2013-2014 Details €10,00 Gelieve in te loggen
Vennootschapsrecht (deel I)   Docent: Prof. A. François
Item Details Prijs Bestel
Syllabus 2016-2017 Details €6,50 Gelieve in te loggen
Vennootschapsrecht (deel II)   Docent: Prof. A. François
Item Details Prijs Bestel
Syllabus 2016-2017 Details €6,50 Gelieve in te loggen
Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken   Docent: G.Cornelis
Item Details Prijs Bestel
Slides 2014-2015 Details €4,00 Gelieve in te loggen
Zakenrecht en zakelijke zekerheden (deel 1)   Docent: Prof. Dr. M. Muylle
Item Details Prijs Bestel
Syllabus 2016-2017 Details €6,00 Gelieve in te loggen